תחושות כמידע מתומצת

אנו מנהלים כעת מערכת שאפילו הבנת המורכבות שלה היא מעבר להשגתנו (הגוף שלנו). איך זה ייתכן?

לפעמים אנו צריכים לקבל החלטה או לפעול על בסיס מידע מהגוף. המידע מגיע אלינו בצורת תחושה. יש תחושות פשוטות כמו רעב ויש תחושות שנושאות מידע עשיר מאוד כמו "נראה שהיא במצב רוח מצויין הערב". תחושות הן דבר די מדהים וכשחושבים על זה הן הכרחיות. הרי המודעות שלנו נעה בסקאלת זמן מאוד איטית ומסוגלת בקושי להתרכז ביותר מדבר אחד בכל פעם. בכל זאת אנו מצליחים לקבל ולנתח כמות עצומה של מידע מהסביבה. המידע הזה מעובד וארוז כתחושה קוהרנטית כך שהמודעות היא בעיקר מערכת לניהול תחושות. כך אנו מצליחים מצד אחד לטפל במידע מסועף ומורכב ובכל זאת להרגיש שיש לנו "קו" מחשבה.

מאת zvi shalem